Hati-hati, Inilah yang dapat membatalkan ibadah puasa

Tidak terasa Ramadhan sudah kembali hadir di tengah-tengah kita, dalam islam sendiri segala sesuatu ada ilmu yang harus di miliki sebelum beramal. amalah ibadah di bulan ramadhan adalah puasa, Puasa atau shaum sendiri merupakan kegiatan menahan diri dari makan dan minum dan juga segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, dimulai sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dengan syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim.

sebagai muslim kita wajib menjaga diri kita dari kesalahan terutama dari penyebab ibadah puasa kita tidak diterima atau batal. Puasa tentu bukan hanya menahan makan dan minum saja, seorang muslim punya level dalam berpuasa, tentu menahan makan dan minum merupakan level paling rendah.

perlu kita ketahui apa saja yang dapat mengurangi atau bahkan malah membatalkan ibadah puasa kita, mari kita simak satu persatu.

Memasukkan suatu benda secara sengaja ke dalam lubang tubuh

disini maksudnya memasukkan sesuatu dengan sengaja, artinya segala sesuatu yang masuk melalu lubang pada anggota tubuh yang berkesinambungan (mutasil) sampai lambung, dan memasukannya dengan unsur sengaja. kegiatan-kegiatan tertentu alangkah baiknya di hindari seperti melakukan suntik untuk pengobatan kecuali terpaksa atau hal lainnya yang sekiranya dapat membawa benda masuk dalam tubuh kita.

Melakukan Hubungan Suami Istri

Hubungan seksual yagn dilakukan oleh pasangan suami isteri di siang hari, Suatu perbuatan dapat dikatakan hubungan seksual dengan syarat batas minimal masuknya khasafah ke dalam farji (maaf, vagina), dan apabila tidak sampai syarat diatas terpenuhi maka tidak dikategorikan hubungan seksual dan tidak membatalkan puasa.

hukuman bagi yang melakukannya adalah membebaskan budak, namun zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi maka ia harus melakukan puasa selama 2 bulan full, atau berpuasa dua bulan secara berurut-urut pada bulan selain bulan Ramadhan.Apabila ia tidak memiliki mampu juga maka diwajibkan membayar fidyah untuk 60 orang fakir atau miskin.dan
Bagi tiap-tiap orang miskin mendapatkan satu mud dari makanan yang mencukupi untuk zakat fitrah.

Muntah Disengaja

Memang kesannya ini ada-ada saja, namun kadang kala seseorang melakukan hal tersebut agar dikatakan sakit atau mencari keringanan agar tidak berpuasa. jika hal itu terjadi maka Allah SWT mengetahui niat-niat dalam hati kita. dan muntah di sengaja di kategorikan membatalkan ibadah puasa.

Dari Abu Hurairah RA, menuturkan, “Sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: “siapa yang tidak sengaja muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya, dan siapa yang sengaja muntah maka ia wajib mengganti puasanya”. (Hadits Hasan Gfarib, riwayat al-Tirmidzi: 653 dan Ibn Majah: 1666)

Keluar air mani sebab bersentuhan

Keluarnya air mani disebabkan bersentuhan atau timbulkan hasrat yang kelewat batas (tanpa hubungan seksual) maka menyebabkan batalnya puasa, baik keluar dengan usaha tangan sendiri (masturbasi) dan ini berdosa walaupun tidak dilakukan di bulan ramadhan atau menggunakan tangan seorang isteri yang halal.Dengan kata lain, apabila keluar air mani tanpa bersentuhan dan ini tanpa unsur kesengajaan semisal bermimpi basah maka puasanya tidak batal.

Haid

Haid, yaitu darah yang keluar dari dalam kemaluan perempuan yang telah menginjak usia batas minimal 9 tahun.
waktu haid paling cepat selama 24 jam, ghalibnya (keumuman) keluar darah selama satu minggu,paling lama selama 15 hari, dan jarak antara kedua masa haid batas minimal 15 hari.

Darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan ciri-ciri yang sama di atas, apabila keluar pada diri seorang perempuan sedang menjalankan ibadah puasa maka puasanya batal.

di dalam hadist dikatakan“Kami (kaum perempuan) diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti shalat yang ditinggalkan”. (Hadits Shahih, riwayat Muslim: 508)

Nifas

Nifas, adalah darah yang keluar melalui kemaluannya perempuan biasanya terjadi setelah proses melahirkan melalui rentang waktu sampai dua bulan (ukuran maksimal) juga dapat menyebabkan batalnya puasa, apabila keluar di saat sedang berpuasa.

Gila dan Murtad

Gila dan Murtad dengan otomatis membatalkan ibadah puasa.Murtad, sesuatu hal yang menyebabkan seseorang keluar dari islam dengan (semisal) melakukan pengingkaran akan kebenaran ajaran Islam dan keberadaan Allah SWT sebagai dzat tunggal, disaat ia sedang melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya batal.

About Imam Punarko 204 Articles
saya menyukai digital marketing terutama teknisi SEO, Programmer Website, desain website, website yang saat ini di kembangkan pakimam.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*